Portal

Het klantportaal van The Lift Data Company


De software heeft een uitgebreide autorisatiestructuur voor betrokken medewerkers en is compatibel met software zoals Microsoft Navision. Ons team van ontwikkelaars en big data-specialisten zal de software continu verbeteren en de best mogelijke gegevens leveren. We hebben een speciale hardware afdeling die de best beschikbare combinatie van sensoren gebruikt om de informatie van de lift naar de portal te sturen.

In de toekomst verwachten we nog veel meer gegevens en inzichten aan vastgoedeigenaren te kunnen verstrekken. We staan in nauw contact met onderzoekers van verschillende technologieleveranciers en we zullen de best beschikbare sensortechnologie kiezen om te gebruiken in de liften waar we mee werken. Real-time gegevens zijn de sleutel tot goed onderhoud en veiligheid; vastgoedeigenaren kunnen in geval van een ongeluk op transparante wijze aantonen dat er geen sprake was van achterstallig onderhoud.

Defecten en storingen aan de lift

Liften kunnen op de volgende manieren defecten en storingen ondervinden, waarvan vele gevaarlijk of zelfs fataal voor de gebruikers kunnen zijn


Storing aan de takel, mechanische storing of defect, waardoor de lift ineens snel in de schacht naar beneden valt
Open schacht, of het risico van vallen door defecte deuren of andere nalatigheden om gebruikers binnenkomst te verhinderen
Defecte bedrading, storing in de liftbesturing of elektrocutiegevaar
Onvolledige reparaties, onderhoud of inspecties door ongekwalificeerd personeel
Ongebalanceerde uitlijning en het niet-uitlijnen van de lift met de vloer
Storing in de bedrading of vast komen te zitten als gevolg van hitte van vuur of water uit de sproeiers of brandslangen

Overzicht van het Portaal


Volledig onafhankelijk platform
Onderhouden door een onafhankelijke
instantie met een eigen portal naam (vergelijkbaar met “Funda” voor de
huizenbranche)
Flexibel, uitbreidingsmogelijkheden
Platform voor puur en alleen liften en
roltrappen
Geen verborgen licentiekosten
Éénmalige opstartkosten lager omdat delen van het platform niet meer opnieuw ontwikkeld hoeft te worden (er kan gestart worden met een “leeg framework”)
Daarna afrekenen tegen een lage vaste prijs per lift per jaar

60.000 liften met een uniek nummer en
installatie adres.
Daaraan toegevoegd eigenaar, onderhoudspartij, etc. etc. wat de branchevereniging ook maar wenst, nu of in de toekomst
Real-time data verwerking
iState heeft eigen tooling om gegevens
van 60.000 liften te importeren en ook eigen tooling om alle mogelijke lift-API’s
te kunnen inlezen
iState heeft ervaring met ontwikkelen van schaalbare platforms. Het portal voor de branchevereniging krijgt een eigen naam, gezicht en separate IT-omgeving.