Diensten

Met de verzamelde data kan The Lift Data Company het volgende bieden


Benchmarks voor locaties en lifttypes
Real-time informatie over het aantal liftbewegingen en patroonherkenning
Real-time inzicht in uitgevoerd of niet-uitgevoerd onderhoud
Real-time inzicht in behuizingen (de eigenaar kan ook een speciaal signaal ontvangen)
Real-time inzicht in de duur van de storingen
Inzicht in storingen veroorzaakt door vandalisme
Real-time inzicht in de aanwezigheid van een onderhoudsmonteur
Automatische vergelijking van realtimegegevens met afgesproken KPI’s
Voorspellen welke onderdelen binnenkort defect zullen raken (voorspellend onderhoud op basis van big data)

Het klantportaal
van The Lift
Data Company


Biedt een overzicht van alle beschikbare liften, lifttypes, locatie, installatiedatum, laatste onderhoudsronde, enz.
Geeft inzicht in meerjarenplanning in het algemeen en per lift
Geeft inzicht in bestaande overeenkomsten en KPI’s
Heeft een Google Maps navigatiefunctie voor ingenieurs en supervisors
Toont te allen tijde uitgebreide managementrapporten